תמונות

התקווה הבריטית בפרפר ובחופשי. האלסול (gettyimages)