תמונות

בן צבי מנסה לחדור על כל הגנתה הפועל (משה חרמון)