תמונות

מאיוקה חוגג, הגנת אשדוד עם הראש באדמה (קובי אליהו)