תמונות

"טועים בגישה כלפיו". קלינגר על כץ (אלן שיבר)