תמונות

אלישע לוי, גיורא אנטמן וטאלב טוואוחה (עמית מצפה)