תמונות

עובד חברה קדישא ניסה להשתלט על קרקע ציבורית צילום: רשות מקרקעי ישראל