תמונות

אריאל רוזנטל. האח מהצד הצהוב של הכביש (מור שאולי)