תמונות

"על המאמנים בספרד ובגרמניה מותחים ביקורת יותר קשה" (אלן