תמונות

ביטון מול לאלה. אכזבה גדולה מקשר אשדוד (קובי אליהו, וואלה)