תמונות

אולי יתנחמו בגביע? מליקסון וקרקוב (ויסלה אתר רשמי)