תמונות

עדי כהנן מדגימה Plank Position צילום: רועי חבאני