תמונות

לין. הסנסציה תישאר בניו יורק? (gettyimages)