תמונות

לוי עם טל ובן שושן. בית"ר פותחת עונה (גיא בן זיו)