תמונות

האלופה מוכנה. ניסוי כלים רשמי ראשון לירושלים