תמונות

קליימן זעם על החלטת השופט (צילום: אלן שיבר)