תמונות

עידית זכריה חדש, מרפסת פרחים גובה צילום: אודי גורן