תמונות

יש לו מקום בנבחרת גם בלי שני אימונים ביום. גל אברהם