תמונות

עזוז. "לא יהיה קל בגומלין בשבדיה" (משה חרמון)