תמונות

רויס וגצה, המודל הגרמני נכון יותר (Gettyimages)