תמונות

מושיק חדידה 16, ג, יחידה מרחפת מעץ עם כיור בהנחה עליונה צילום: עודד סמדר