תמונות

FOZ, חלל המאה ה-19, קיר תוכן אינטראקטיבי צילום: אסף פינצ'וק