תמונות

"שיבדוק קודם כל את עצמו". ביקורת על קורנפיין