תמונות

חופש - אישה עומדת על פסגת הר ופורשת ידיים לצדדים