תמונות

רענן כץ, השחקנים והקצינים לוחצים ידיים לפני המשחק (אלעד ירקון)