תמונות

אילייב, מאיוקה, אבידור ושפונגין על הספסל. מסדר חולים במכבי ת&"א (א