תמונות

כבר אמרנו שהוא היה איום? מאנינג (gettyimages)