תמונות

גם הוא אוכל את הכובע. באלוטלי (GETTYIMAGES)