תמונות

שינה וטופוזאקוב בדיכאון, דמארי חוגג (יניב גונן)