תמונות

פלט ועטאא. דרוכים לפני משחק רשמי ראשון (אלן שיבר)