תמונות

רוזן לאשדוד, רכז זר חדש לירושלים? (אתר המנהלת)