תמונות

חייל גבעתי עוצר טרמפ צילום: יעל יקירביץ, במחנה