תמונות

כפר הס, חדר ילדה עגלה גובה צילום: הגר דופלט