תמונות

לא יעלה על הדשא בסמי עופר. בהלאנדה (gettyimages)