תמונות

אלישע לוי והשחקנים. הזהיר מפני דוד רביבו (עמית מצפה)