תמונות

לא הספיק לעשות שינוי בחצי שעה. בניון (אלן שיבר)