תמונות

מזרחי ושינו זוארץ. השניים ייפגשו בשבת (אלעד ירקון)