תמונות

ישיבה סוערת במנהלת הליגה. אלון הכחיש את האשמות