תמונות

פדרר מול נדאל. עוד פרק ביריבות יירשם (gettyimages)