תמונות

לימור לריאה, סלון כריות גובה צילום: הגר דופלט