תמונות

חדר רחצה אחרי שיפוץ2 - טוביה פנפיל צילום: סהר שני