תמונות

פסל ראול ולנברג צילום: NEPSZABADSAG ONLINE