תמונות

בראשידה אלוהים. לא הגיעה, כמו כל הנבחרת (אלן שיבר)