תמונות

הפנים אומרות הכל. בלדוט (קובי אליהו, וואלה)