תמונות

דורון פרקינס הערב ב"בלגרד ארנה" (שרון קביליו)