תמונות

ניסיון שיגור טיל מרצועת עזה צילום: בראל אפרים