תמונות

אולי בכל זאת הוא יהיה כשיר? ורמוט (אלן שיבר)