תמונות

ברשימה למרות פתיחת עונה רעה. הזאר (gettyimages)