תמונות

פריפריה06, שילוב של עץ וברזל צילום: אסף פינצוק