תמונות

יביא מדליה בראשון? שטילוב (gettyimages) צפו במתעמל