תמונות

מסע טיהור - מאמינים צועדים על רקע הר טרישול צילום: יורם פורת